حامد قربانی فرماندار گناباد در مراسم تکریم و معارفه شهرداران کاخک با تقدیر از حماسه حضور مردم شهرستان در انتخابات گفت: ?آقای افتخاری از نیروهای دلسوز و توانمند است و با تجربه شهرداری هست که چند دوره سرپرست شهرداری بوده است که انتخاب ایشان را به فال نیک می گیریم. ?در شهرستان گناباد ۳ شهرداری […]

حامد قربانی فرماندار گناباد در مراسم تکریم و معارفه شهرداران کاخک با تقدیر از حماسه حضور مردم شهرستان در انتخابات گفت:
?آقای افتخاری از نیروهای دلسوز و توانمند است و با تجربه شهرداری هست که چند دوره سرپرست شهرداری بوده است که انتخاب ایشان را به فال نیک می گیریم.
?در شهرستان گناباد ۳ شهرداری فعال داریم، امیدواریم در آینده نزدیک این تعداد به ۵ شهرداری افزایش پیدا کند .
?شهرداری کاخک با قدمت ۸۰ سال سال شهرداران زیادی را به خود دیده است، آنچه باقی می ماند کار عملیاتی به نفع مردم است.
?درخواست دارم شورا در عین تعامل با شهرداری برمبنای واقعیات و تعامل برای مردم فعالیت کنند .
? از هیات امناء امامزاده (ع) کاخک که کارهای ارزشمندی را برای رفاه زائرین انجام داده اند تشکر میکنم. بایستی از فرصت گردشگری مذهبی در کاخک باید استفاده کرد.
?فرصت خوبی را دولت ایجاد کرده برای بافت های فرسوده ، محلات قدیمی باید اسوه و الگو در زمینه ساخت و ساز شود.
?درب اکثر خانه های کاخک قفل است، بارها رئیس شورا گفته است خانه برای جوانان نداریم ، مردم دِین خود را با مشارکت در شهر کاخک ادا کنند ، اگر سرمایه گذاری دارند در زادگاه خود هزینه کنند.
?گردشگری در کاخک ارزش بالایی دارد ، شهرداران در گذشته در این راستا فعالیت خوبی داشتند در حوزه گردشگری باید زمینه نشاط در کاخک فراهم کرد.
?در شبهای یلدا در برنامه های نشاط انگیزی که مجموعه صبا برگزار کرده بودند شرکت کردم که برنامه بسیار ارزشمند و مورد پسند عامه مردم بود، اینگونه برنامه ها باید در راستای نشاط اجتماعی تداوم داشته باشد.
?در امورات شهری بایستی بیش از پیش انسجام وهماهنگی داشته باشیم،امیدواریم با همکاری مردم قطار توسعه در دوشهرستان گناباد و بجستان را با قدرت بیشتر به حرکت دربیاوریم.