?محسن زاده سلیم با حضور در جایگاه سخنرانی در مراسم تکریم خود گزارش کار خود را ارائه نداد و به پنج جمله کلیدی اکتفا کرد وگفت ؛ فراهم نمودن زمینه دفن شهدای گمنام در جوار شهرداری برایم کافی است. ?زاده سلیم که انگار دل پر دردی از شورای شهر داشت بصورت سربسته خطاب به شورای […]


?محسن زاده سلیم با حضور در جایگاه سخنرانی در مراسم تکریم خود گزارش کار خود را ارائه نداد و به پنج جمله کلیدی اکتفا کرد وگفت ؛ فراهم نمودن زمینه دفن شهدای گمنام در جوار شهرداری برایم کافی است.
?زاده سلیم که انگار دل پر دردی از شورای شهر داشت بصورت سربسته خطاب به شورای شهر گفت :اگر کسی را بعنوان شهردار انتخاب می کنید کمکش باشید وحمایتش کنید ، بگذارید کار کند
در کنارش باشید و به برنامه هایش رای دهید.
?وی تاکید کرد : افراد ضعیف جامعه را فراموش نکنید و با روابط خوب و مناسب با ادارات مختلف وقت بگذارید.
?زاده سلیم افزود : مدل کار کردن در اینجا با وجود کوچک بودن خیلی سخت است و شهرداری باید خود درجهت کسب درآمد نهایت تلاش خود را بکار گیرد.