?خدمت در شهر کاخک توفیق است چرا که خدمت به زائران بارگاه امام زاده می باشد وشهر کاخک دارای ظرفیت های وپتانسیل های فراوانیست که باید تلاش کرد این سرمایه ارزشمند را در سطح استان وکشور به مردم شناسایی کرد. ? پیشرفت هر منطقه ای در گرو همدلی واتحاد بین مردم ومسئولین هست که امروزه […]

?خدمت در شهر کاخک توفیق است چرا که خدمت به زائران بارگاه امام زاده می باشد وشهر کاخک دارای ظرفیت های وپتانسیل های فراوانیست که باید تلاش کرد این سرمایه ارزشمند را در سطح استان وکشور به مردم شناسایی کرد.
? پیشرفت هر منطقه ای در گرو همدلی واتحاد بین مردم ومسئولین هست که امروزه لازمه توسعه هست.
?انتظار داریم که نخبگان وصاحب نظران شورا وشهرداری را مشورت دهند تا بتوانیم درمسیر توسعه وآبادانی شهر شتاب بیشتری داشته باشیم.
?شهرداری با توجه به درآمد واعتبارات کم باید به سمت درآمد پایدار حرکت کند.
?با انتخاب مهندس افتخاری از نیروهای بومی وآشنا با چالش های شهر وتجربه کار توسط شورای اسلامی در شهرداری فصل جدیدی برای خدمت برای مردم شریف کاخک فراهم شده است
?مشارکت مردم در امورات شهر وحمایت از این انتخاب باید صورت پذیرد
?فضای سرمایه گذاری در شهر کاخک فراهم شده ودعوت میکنم از همه کاخکی های عزیز وگرانقدر سراسر کشور که از این فرصت در حوزه صنعت گردشگری (اقامتگاه بومگردی.بازارچه صنایع دستی .موزه مردم شناسی و..) استفاده نمایند .