?مراسم تکریم و معارفه شهرداران کاخک صبح امروز باحضور مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی ، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین شهر و شهرستان ومردم شهر کاخک در سالن بعثت شهرداری کاخک برگزار شد. به گزارش #کاخک_نیوز در این مراسم از محسن زاده سلیم شهردار پیشین کاخک تقدیر و علی افتخاری […]

?مراسم تکریم و معارفه شهرداران کاخک صبح امروز باحضور مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی ، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین شهر و شهرستان ومردم شهر کاخک در سالن بعثت شهرداری کاخک برگزار شد.
به گزارش #کاخک_نیوز در این مراسم از محسن زاده سلیم شهردار پیشین کاخک تقدیر و علی افتخاری نسب بعنوان شهردار جدید کاخک معرفی گردید.