?به پشتوانه مردم این مسئولیت را قبول کردم. ?مشکلات مالی گریبانگیر است بطوریکه ۵ ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری را داریم. ?راهکارهایی داریم تا با همراهی مردم از وضعیت موجود عبور کنیم. ?احیاء صنایع دستی کاخک و بوم گردی و کارگاههای خود اشتغالی را در دستور کار قرار خواهیم داد و خدمات خوبی به متقاضیان […]

?به پشتوانه مردم این مسئولیت را قبول کردم.
?مشکلات مالی گریبانگیر است بطوریکه ۵ ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری را داریم.
?راهکارهایی داریم تا با همراهی مردم از وضعیت موجود عبور کنیم.
?احیاء صنایع دستی کاخک و بوم گردی و کارگاههای خود اشتغالی را در دستور کار قرار خواهیم داد و خدمات خوبی به متقاضیان خواهیم داد.
?میدان متصل به بولوار کشاورز غربی به شرقی طرحش در دست اقدام هست و ازهمین امروز عملیات اجرایی آن را شروع کردیم و به عید نوروز خواهیم رساند.
?استفاده از امکانات موجود شهرداری همچون ماشین آلات و کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت در پیشبرد مسائل اقتصادی شهرداری مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت .
?با افزایش طرح گلخانه ای و تولید نهال های مثمر و غیر مثمر بهره وری مفیدی خواهیم داشت.
?اگر تجربه ای کسب کردم از شهرداران گذشته بوده ، از این رو به مشاوره مهندس زاده سلیم نیاز خواهیم داشت .
? مشارکت مردم در کار شهرداری حائز اهمیت است.
? با ادارات و مردم تا جایی که قانون به ما اجازه دهد تعامل خوبی خواهیم داشت.