?? صفایی درجمع مردم کاخک ضمن تشکر و قدردانی از مردم بخش کاخک جهت شرکت پرشور در انتخابات گفت : ?حتما طبق تعهدی که داده ام به تعهدات خود عمل خواهم کرد. ?برای خدمتگزاری در شبانه روز بین ۱۷ تا ۱۸ ساعت کار خواهم کرد و ادارات باید برای مردم قدرشناس حداقل ۸ ساعت مفید […]

?? صفایی درجمع مردم کاخک ضمن تشکر و قدردانی از مردم بخش کاخک جهت شرکت پرشور در انتخابات گفت :
?حتما طبق تعهدی که داده ام به تعهدات خود عمل خواهم کرد.
?برای خدمتگزاری در شبانه روز بین ۱۷ تا ۱۸ ساعت کار خواهم کرد و ادارات باید برای مردم قدرشناس حداقل ۸ ساعت مفید کار کنند .
?زمانی که در بنیاد برکت بودم ، ۱۵ میلیارد در بنیاد برکت به شرکت کاشی هستی تزریق کردیم، متاسفانه ۸۰ میلیارد تومان سرمایه اینجا روی زمین مانده و قول میدهم با سرعت برای اشتغال جوانان این واحد تولیدی راه اندازی گردد.
?از توسعه شرکت شیر پگاه غفلت نخواهیم کرد.
? پروژه راه کاخک به سرایان را بزودی عملیاتی خواهیم کرد
?کار را با توسعه آستان مقدس امامزاده (ع) کاخک بعنوان تبرک کارم شروع میکنم.