بسم الله الرحمن الرحیم ??با درود وسپاس ازمردم همیشه درصحنه بخش کاخک که باحضور پرشور درحماسه۲ اسفند برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار منطقه افزودند. اینجانب ضمن تشکر ازهمه دست اندرکاران انتخابات بخش کاخک،اعم ازعوامل اجرایی،نظارت،بازرسی،همکاران عزیزم دربخشداری،نیروهای محترم انتظامی،نیروهای مقاومت بسیج ،فرهنگیان وپرسنل ادارات مختلف ، رسانه ها و خبرنگاران ،شوراهای محترم اسلامی،دهیاران عزیزو….که […]

بسم الله الرحمن الرحیم

??با درود وسپاس ازمردم همیشه درصحنه بخش کاخک که باحضور پرشور درحماسه۲ اسفند برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار منطقه افزودند.
اینجانب ضمن تشکر ازهمه دست اندرکاران انتخابات بخش کاخک،اعم ازعوامل اجرایی،نظارت،بازرسی،همکاران عزیزم دربخشداری،نیروهای محترم انتظامی،نیروهای مقاومت بسیج ،فرهنگیان وپرسنل ادارات مختلف ، رسانه ها و خبرنگاران ،شوراهای محترم اسلامی،دهیاران عزیزو….که در سایه درایت وپشتیبانی فرماندارمحترم وپرتلاش دربرگزاری یک انتخابات سالم مجموعه بخشداری راحمایت نمودند،تقدیر وتشکر مینمایم.
ضمن تشکر ازحضورکاندیداهای محترم که تنور انتخابات راگرم نمودند،انتخاب جناب آقای صفایی را به ایشان ومردم عزیز شهرستان تبریک عرض می نمایم.
حسین مرادی.بخشدار ورییس هیات اجرایی حوزه فرعی بخش کاخک