حسن رضانیا مشهور به تندیس که مردم او را از بین ۱۱ نامزد به عنوان پدیده این دوره انتخابات می شناختند در سخنرانی محمد صفایی در شهر کاخک حضور یافت و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد. همچنین دکتر علی بربار هم که به نفع محمد صفایی از رقابت کناره گیری کرده بود پیروزی ایشان را […]

حسن رضانیا مشهور به تندیس که مردم او را از بین ۱۱ نامزد به عنوان پدیده این دوره انتخابات می شناختند در سخنرانی محمد صفایی در شهر کاخک حضور یافت و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.
همچنین دکتر علی بربار هم که به نفع محمد صفایی از رقابت کناره گیری کرده بود پیروزی ایشان را به وی تبریک گفت.
حسین ثقفی هم که به نفع محمد صفایی کنار رفته بود ازمشهد به برادرخود پیغام داد تا برادرش به نمایندگی از ایشان در استقبال مردم کاخک از منتخب خانه ملت حضور یابد.