بنام خدای خوبی ها سلام اقای نماینده : من شهروندی هستم از جنس « معلم»، قبل از هر چیز مفتخرم به عنوان اولین نفر، پیروزی در این ماراتون نفس گیر وجلوس بر کرسی سبز و وسوسه انگیز مجلس را به جنابعالی تبریک عرض نمایم! جناب نماینده نمیدانم روزهای تبلیغات کاندیداهای محترم را به یاد دارید؟؟ […]

بنام خدای خوبی ها

سلام اقای نماینده :

من شهروندی هستم از جنس « معلم»، قبل از هر چیز مفتخرم به عنوان اولین نفر، پیروزی در این ماراتون نفس گیر وجلوس بر کرسی سبز و وسوسه انگیز مجلس را به جنابعالی تبریک عرض نمایم!
جناب نماینده نمیدانم روزهای تبلیغات کاندیداهای محترم را به یاد دارید؟؟ نمیدانم از دودلی ها، تردیدها، ناباوریها و سرگردانی های مردم در دوران تبلیغات با خبر شدید؟؟ گمان نکنم!!!!
روزهای تبلیغات کف خیابانها پر بود از عکس های رها شده در باد!!! دیوارها پر بود از نوشته های پر رنگ ولعاب!!! میدانهای شهر نمایشگاه ژست های انتخاباتی بود!!! و جوانها پرشور ومغرور از پیش تازی و غلبه بر رقیب…
در روزهای تبلیغات، ویروس کرونا فراموش شده بود، مردم دیگر ماسک نمیزدن، سخن از سردار دلها نبود، داغ سقوط هواپیما کهنه شده بود، هر چه بود، یکه تازی بود در میدان رقابت. وافسوس وهزاران افسوس که چاشنی این یکه تازی ها، نامهربانی بود!
کسی به ما نگفت اصلح کیست، کسی به ما نگفت شهر آباد در گرو انتخاب درست است، در هیچ کاغذ و عکسی نامی از « وجدان» نبود که اگر وجدانها شفاف بود، انتخاب ساده تر بود، این روزها، هر چه شنیدیم مقابله به مثل بود، هر چه دیدیم جواب دندان شکن بود به جبهه رقیب!!!
جناب نماینده روزهای سردی را پشت سر گذاشتیم، در کلاس درس به دانش اموزانم هر چه از انسانیت و درستی گفتم، قبول نکردند، گفتند : میدانید در شهر چه می گذرد؟؟؟؟ ومن حرفی برای گفتن نداشتم هر چه بگویم، آب در هاون کوبیدن است…
جناب نماینده، این روزها با تمام سردیش گذشت، حال که بر کرسی سبز، تکیه زده ای، کمی هوای دل مردم را داشته باش، مردم خسته اند، از زندگی کردن خسته اند، سالهاست از نو شروع می کنند ولی باز به مقصد نمی رسند، جناب نماینده مبادا راحتی صندلی سبز، دردهای پنهان این جماعت را از یادت ببرد!!!! نکند زرق وبرق پایتخت بیچارگی وفقر وبیکاری جوانان را از یادت ببرد!!! نکند بجای رسیدگی به حال مردم حواست به نزدیکان و هواداران باشد و بقیه را به آینده ها بسپاری، اینجا در این دیار کهن کودکانی منتظر نانند، زنانی در حسرت سرپناه گیسو سپید کرده اند ومردانی از جنس غیرت، امید ها در دل دارند که اگر تو بخواهی امیدشان ناامید نخواهد شد…

جناب نماینده، پیروزیت مبارک، هوای دل مردم بی ادعای شهرت را داشته باش، این توقع زیادی نیست… ???

ایام به کام، خدانگهدار. ?

به قلم :صدیقه طحان