#ارسالی ? بنابه اعلام روسای محترم شوراهای اسلامی شهر کاخک در سالهای گذشته ودر زمانی که آقای مهندس #محمد_صفایی فرماندار شهرستان گناباد بوده اند ، همواره حامی مردم بخش کاخک وشهر کاخک بودنده اند تا جایی که موجب اعتراض برخی از افراد در سطح شهرستان گناباد بوده است. وایشان در جواب معترضین می گفته است […]

#ارسالی
? بنابه اعلام روسای محترم شوراهای اسلامی شهر کاخک در سالهای گذشته ودر زمانی که آقای مهندس #محمد_صفایی فرماندار شهرستان گناباد بوده اند ، همواره حامی مردم بخش کاخک وشهر کاخک بودنده اند تا جایی که موجب اعتراض برخی از افراد در سطح شهرستان گناباد بوده است. وایشان در جواب معترضین می گفته است که عزیزان، بخش کاخک ظرفیت های ناشناخته و بالقوه زیادی درشهرستان گناباد دارد که ما وظیفه داریم آن را شکوفا کنیم.

? اگر امروزه می‌بینیم که سرمایه گذارانی در شهر و بخش کاخک اقدام به سرمایه گذاری کردند یکی از عوامل اصلی در ترغیب سرمایه‌گذاران شخص آقای مهندس_صفایی بوده است این مطلب رامی توانید بروید از سرمایه‌گذاران پروژه‌ها بپرسید.هر چند بعد از شش سال که از رفتن ایشان از فرمانداری گناباد می‌گذرد هنوز متاسفانه این پروژه‌های مهم به اتمام نرسیده است وبا کارشکنی مغرضانه بعضی‌ها در سطوح مختلف، این سرمایه‌گذاری ابتر مانده است. انشاءالله با رای شماوانتخاب شدن ایشان امید آن است که این پروژه های عظیم به ثمر بنشیند تا از قبل این انتخاب درست در بخش کاخک ودر پروژه های عظیم کارخانه کاشی هستی و سایر کارخانجات شهرک صنعتی کاخک وهمچنین مجتمع گردشگری و توریستی خندان کاخک که شخص آقای مهندس_ صفائی پیگیری ایجاد آن بوده است حدود آن ۵۰۰ نفر مشغول به کار شوند و بارقه های امید دوباره در دل مردمان شهر ما وبخش ماروشن شود .

? اگر می‌بینید که در شهرستان گنابادعلاوه بر شهرک صنعتی گناباد واقع در پلیس راه گناباد ۲ تا ناحیه صنعتی دیگر اولی ناحیه صنعتی کاخک در بخش کاخک و دیگری در ناحیه صنعتی کوثردر محدوده بیدخت ایجاد شده است یکی از عوامل اصلی آن همت جهادی و مسافرت های مکررایشان به تهران و قبولاندن این مسئله به مدیران عالی کشوربوده است و گرنه درهر شهرستان فقط یک شهرک صنعتی می‌توانسته ایجاد شود.
? همچنین وجود ده ها دلیل مختلف و متنوع دیگر در این مقطع زمانی وبا توجه به ترکیب سایر کاندیداهای محترم وهمچنین اجماع همه جریانهای سیاسی شهرستان های گناباد وبجستان بر اصلح بودن آقای مهندس صفایی ،ما را بر آن داشت که همسو با این اجماع بزرگ دو شهرستان گناباد وبجستان و با نیت قربت الی الله رای مان را به آقای مهندس محمد_صفایی تقدیم نمائیم .

? ومَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

? ما آنچه شرط بلاغ بود را با شما گفتیم

? تمامی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس کاخک