? سیدجلال هاشمی فرماندار سابق نیشابور که در دوره قبل نمایندگی مجلس رقیب محمد صفایی بود، این بار به پشت تریبون آمد و حمایت قاطع خود را از محمد صفایی اعلام کرد. وی گفت: ?انقلابی ترین فرد از بین کاندیداها آقای صفایی است و می تواند نقش اساسی و محوری در مجلس شورای اسلامی ایفا […]

? سیدجلال هاشمی فرماندار سابق نیشابور که در دوره قبل نمایندگی مجلس رقیب محمد صفایی بود، این بار به پشت تریبون آمد و حمایت قاطع خود را از محمد صفایی اعلام کرد.
وی گفت:
?انقلابی ترین فرد از بین کاندیداها آقای صفایی است و می تواند نقش اساسی و محوری در مجلس شورای اسلامی ایفا کند.
?تجربه، اساسی ترین مطلبی است که می تواند نقش مهمی داشته باشد.
? در بحث تجربه صفایی کسی است که ۹سال فرماندار بوده است با برنامه و دقت و اعتماد به نفس با مدیران نزدیک می شد و کارهایش را انجام می داد.
?مگر مجلس امروز مرکز آزمون و خطاست هرکسی یا هرجوانی بیاید و ادعای خدمت کند؟
? ایشان آقای صفایی شناخت کافی از منطقه دارد .توان ایشان با اندیشه های ایشان با ایجاد صنایع مادر در ۵۰۰۰ شغل انجام شدنی است.
?صفایی همیشه جزء فرمانداران برتر بوده است.متفرق عمل نکنید ، بنده در چندین شهرستان کار کرده ام ، کسی در این دوره از محمد صفایی شایسته تر نیست .
?در بحث احیاء راهها و صنایع در کاخک اقدامات موثری انجام خواهد داد.