?در ابتدای کارم در فرمانداری به خاطر اعتقاد خودم پناه به امامزاده سلطان محمد عابد (ع) آوردم . ?آغاز کارم رو بخاطر تبرک از امامزاده(ع) کاخک شروع کردم. #محمد_صفایی ?اگر رای اعتماد بدست آوردم ،در مجلس مبارزه قاطع با فساد مالی خواهم کرد. ?دوم قانون گذاری به نفع مردم بخصوص مناطق محروم با پشتیبانی مردم […]

?در ابتدای کارم در فرمانداری به خاطر اعتقاد خودم پناه به امامزاده سلطان محمد عابد (ع) آوردم .
?آغاز کارم رو بخاطر تبرک از امامزاده(ع) کاخک شروع کردم.

#محمد_صفایی
?اگر رای اعتماد بدست آوردم ،در مجلس مبارزه قاطع با فساد مالی خواهم کرد.
?دوم قانون گذاری به نفع مردم بخصوص مناطق محروم با پشتیبانی مردم انجام خواهیم داد.

صفایی در سخنان خود به بخشی از برنامه های خود پرداخت .

?پروژه کاشی هستی با آن همه سرمایه متوقف شده ‌که حتما با ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم راه اندازی خواهیم کرد.
?توسعه شرکت شیر پگاه را با اشتغالزایی بیشتری انجام خواهیم داد
?بازگشایی و ارتقاء جاده کاخک_سرایان به جاده ترانزیت یکی از برنامه های پیش رو خواهد بود

?توسعه گردشگری مذهبی و تفریحی که کاخک استعدادش را دارد.

?پروژه دهکده آبی خندان هم رها شده است ، خندان یک ریال تسهیلات در زمانی که فرماندار بودم نخواست ، به ایشان تهمت زدند که فرماندار (صفایی) به ایشان از صندوق توسعه کشاورزی تسهیلات داده است.‌ وی محکوم به تجاوز به اراضی منابع طبیعی شد رها کرد رفت.

?۵۷ درصد خانواده های گنابادی و بجستانی بین یک تا ۳ نفر بیکار دارند و حرف بزرگی گفتم ، برای ایجاد ۵۰۰۰ شغل ، این کار بزرگ با همت بلند و عزم راسخ قابل انجام خواهد بود.
?سازه مسجد ولی عصر (عج) کاخک سازه آن غیر استاندارد بود، در ساخت مسجد جامع و مصلی جدید ۲ونیم میلیارد تومان اعتبار دولتی با کمکهای مردم و خیرین کار رو شروع کردیم.
?اگر اعتماد کردید محمد صفایی خود را وقف خواهد کرد تا گفته های خود را محقق کند.
?نابرابری ها و عدالت اجتماعی در مجلس آینده باید اصلاح شود.
? بنده شماره حساب خود را به فرمانداری اعلام کردم و هزینه های انتخاباتیم از آن حساب بوده و قابل کنترل است.
?سعی داشتیم که طول پروژه های مهم سطح شهرستان را به یک سوم زمان مصوب کاهش دادیم واین کار را از جمله موضوع گازرسانی و طرحهای علوم پزشکی انجام دادیم.