گردشگران و زائران‌می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رونق بازار شهر کاخک داشته باشند و این میطلبد کسبه محترم نیز با تامین کالای مورد نیاز مشتریان گام بیشتری در جهت رونق کسب و کار خود بردارند تا مشتری نیز با اطمینان از وجود کالای مورد نیاز خود سعی در خرید از صنوف کاخک […]

گردشگران و زائران‌می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رونق بازار شهر کاخک داشته باشند و این میطلبد کسبه محترم نیز با تامین کالای مورد نیاز مشتریان گام بیشتری در جهت رونق کسب و کار خود بردارند تا مشتری نیز با اطمینان از وجود کالای مورد نیاز خود سعی در خرید از صنوف کاخک داشته باشند.
تصویر فوق را زمانی گرفتم که مالک پلاک ایران۹۹ درحال خروج از نانوایی توجه مرا به سمت خود جلب کرد.
با اجازه ایشان عکسی از خرید نان ایشان گرفتم که وی در صحبتهای خود گفت؛سالی بین یک تا دوبار به کاخک می آیم و در هر سفر خود از کاخک بین ۶تا ۱۵ میلیون تومان از مغازه های کاخک از حبوبات و ادویه جات گرفته تا گوشت و نان و سایر نیازهای خود را برای مصرف چندماه برای خود و اقوام خرید میکنم و این کار را از کاخکیهای مقیم تهران یاد گرفته ام.
وی در این سفر بالغ بر۸میلیون تومان فقط از دوقصابی کاخک گوشت تهیه کرده بود.
نکته جالب توجه اینکه ایشان از بستگان یک شهروند کاخکی بوده و اصالتاً کاخکی هم نمی باشد.
ناگفته نماند محرم و نوروز بهترین رونق فروش اصناف کاخک است.