سخنرانی حجه الاسلام محمد کیفی بجستانی امشب در مصلی کاخک با شعار دانش و تجربه ?من رای بیارم یا نیارم برنده انتخاباتم چون رهبر انقلاب گفته باید شجاع باشید. ?متاسفانه پیامک سخنرانی مرا در کاخک پخش و ارسال نکردند. ?در دو دوره نمایندگان سابق مجلس (حجه الاسلام مدنی و حجه الاسلام رجایی) بعنوان مسئول دفتر […]

سخنرانی حجه الاسلام محمد کیفی بجستانی امشب در مصلی کاخک با شعار دانش و تجربه

?من رای بیارم یا نیارم برنده انتخاباتم چون رهبر انقلاب گفته باید شجاع باشید.
?متاسفانه پیامک سخنرانی مرا در کاخک پخش و ارسال نکردند.
?در دو دوره نمایندگان سابق مجلس (حجه الاسلام مدنی و حجه الاسلام رجایی) بعنوان مسئول دفتر خدمت کردم.
?اوایل دوره هفتم مجلس، من برای احداث همین مصلی با ارتباطاتی که داشتم همکاری کردم.
?چراغ نمازجمعه بعنوان محور وحدت در کاخک روشن کردیم.
?وظیفه اول نماینده مجلس قانونگذاری است ،آنهم قانون درست
?نگاهم به دو شهرستان نگاه فرهنگی است و این دوشهرستان نیازمند توسعه فرهنگی و اجتماعی است.
?اگر بگویم من شغل ایجادخواهم کرد بی برنامگی خودم را ثابت کرده ام.
?کسی که همه او را می شناسند و ادعای خدمت در گذشته دارد، نیاز به نصب بنر ندارد هرجا میروم بنرش نصب است ، مرا که نمی شناسند باید بنر نصب کنم تا مردم مرا بشناسند .گاهاً بنرهای غیرقانونی به چشم میخورد.
?هنوز ستادم را در گناباد افتتاح نکرده ام ، در افتتاح ستاد بجستان خیلی از مردم آمده بودند و با همه طیف مردم صحبت کردم.در کاخک ستاد زده ام
?مشکلات شهرستان با چپ و راست حل نمی شود.با حذف دیگران کار جلو نمیرود.
?نخبگان دوشهرستان را باید باهمدلی و اتحاد جمع کنیم و با خرد جمعی کار پیش ببریم ، عقلانیت برای حل مشکلات باید استخراج و بکار گیری شود .
?نگاه منطقه ای ندارم همه دوشهرستان را بایک چشم می نگرم.
?کارخانه سیمان افتتاح که نشدهیچ حتی سرمایه ها هدر رفت .
?منابع طبیعی در روستاها مانع کار روستائیان است .مسکن و شهرسازی نیز از مردم برای رفع مشکلشان مطالبه پول میکند ، میتوان این مشکلات را با قوانین داخلی حل کرد.
? از ظرفیتهای علمی و تجربی نخبگان و کارشناسان سنتی استفاده خواهم کرد.
?محور برنامه های من اول در سطح ملی (قانونگذاری) و سپس در سطح استانی است.
?ظرفیت گردشگری را باید جدی بگیریم .
?حدود ۳۶۰ قنات در بخش کاخک داریم ، بودجه های قنات در اوایل مجلس هشتم آزاد شد و برای یک قنات صرف شد.
?چوبی که منطقه ما خورده است بخاطر مسائل سیاسی بوده است و زمینه اختلافات بوجود آمد و روی مسائل شهرستان تاثیرگذار شد .
?در بجستان محور وحدت شده ام ودر کل دوشهرستان تعمیم خواهم داد.
?همه کاندیداها بچه منطقه هستند و همه هم را می شناسیم، نیازی نیست فیلم بازی کنیم.
?لیست اموال و شماره حسابهای خودم را به فرمانداری اعلام کرده ام. هزینه های تبلیغاتی من از خودم بوده و جزء چاپ دو نوع بروشور و پنج بنر در دو شهرستان و بخشها هیچ هزینه دیگری نکردم، البته حدود ۹ میلیون تومان برای اجاره چند ستاد بیشتر هزینه نکرده ام.
?اگر انتخاب شوم ، از ظرفیت نمایندگان ادوار گذشته و کاندیداهای فعلی استفاده خواهم کرد.
✍ #کاخک_نیوز