دکتر بربار کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سخنرانی شب گذشته خود در مصلی گناباد به نفع #محمد_صفایی از کاندیداتوری خود انصراف داد. بربار تنها کاندیدایی است که از شهر کاخک پا به عرصه رقابت نمایندگی مجلس گذاشته است. ?شعارمردم گناباد در سخنرانی دکتر بربار _گناباد کاخک براکوه اتحاد اتحاد _بربار تشکر تشکر […]

دکتر بربار کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سخنرانی شب گذشته خود در مصلی گناباد به نفع #محمد_صفایی از کاندیداتوری خود انصراف داد.
بربار تنها کاندیدایی است که از شهر کاخک پا به عرصه رقابت نمایندگی مجلس گذاشته است.
?شعارمردم گناباد در سخنرانی دکتر بربار
_گناباد کاخک براکوه اتحاد اتحاد
_بربار تشکر تشکر

مردم برای دکتر بربار آرزوی سلامتی کردند.
✍ غلامی ، #کاخک_نیوز