#پیگیری_یک_موضوع مدیر توزیع برق شهرستان گناباد در گفتگو‌با کاخک نیوز درخصوص قطع و وصل لحظه ای در کاخک گفت: قطع و وصل چندثانیه ای برق ناشی از شاخ و برگ درختان و بعضاً پرندگان بوده که بلحاظ جلوگیری از خطرات جانی و مالی با اعلام خطای روی شبکه برق در چندثانیه بصورت اتوماتیک قطع و […]

#پیگیری_یک_موضوع
مدیر توزیع برق شهرستان گناباد در گفتگو‌با کاخک نیوز درخصوص قطع و وصل لحظه ای در کاخک گفت: قطع و وصل چندثانیه ای برق ناشی از شاخ و برگ درختان و بعضاً پرندگان بوده که بلحاظ جلوگیری از خطرات جانی و مالی با اعلام خطای روی شبکه برق در چندثانیه بصورت اتوماتیک قطع و وصل می شود.
بهشتی مدیر توزیع برق گناباد درپاسخ به موضوع نقش مهم سیستم کنترل خودکار گفت ؛ نقش سیستم اتوماتیک باعث جلوگیری از خطرات احتمالی در شبکه توزیع برق و جلوگیری از خسارات به اموال عمومی می گردد.
وی افزود؛ با ثبت آمار قطع و وصل برق در سامانه ، نُرم خاموشی ها در سطح شهرستان نسبت به استان پایین است اما چنانچه قطع مکرر برق در طول یک ماه تا سه ماه به صورت متوالی تکرار شود موضوع قابل پیگیری و مشکل مرتفع خواهد شد. بهشتی در پاسخ به موضوع گلایه برخی شهروندان از آسیب به اموال برقی نظیر تلویزیون ، یخچال و کامپیوتر گفت: اصولاً وسایل برقی نباید از این موضوع آسیب ببیند، درصورت وقوع این اتفاق موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

#کاخک_نیوز همراه شما در شهر شما