⭕️ بالاخره اختلافات بین شهرداری و مالکین قنات ملاآباد بر سر فرونشست شریعتی ۶ با کش و قوس فراوان فروکش کرد و محل فرونشست با ۸۷ کامیون خاک توسط شهرداری بارریزی و رفع خطر گردید. ?ناگفته نماند فرونشست دیگری در باجه خودپرداز بانک ملت نیز بارریزی و رفع خطر گردید. ⭕️ #هشدار: باتوجه به عبور […]

⭕️ بالاخره اختلافات بین شهرداری و مالکین قنات ملاآباد بر سر فرونشست شریعتی ۶ با کش و قوس فراوان فروکش کرد و محل فرونشست با ۸۷ کامیون خاک توسط شهرداری بارریزی و رفع خطر گردید.
?ناگفته نماند فرونشست دیگری در باجه خودپرداز بانک ملت نیز بارریزی و رفع خطر گردید.
⭕️ #هشدار: باتوجه به عبور مسیر قنوات ملا آباد و کاخک در بخشهایی از خیابان شریعتی ( حدفاصل شریعتی و بولوار ساحلی) ، احتمال فرونشست های دیگر نیز وجود دارد که نیازمند چاره اندیشی برای جلوگیری از خطرات احتمالی است.

#کاخک_نیوز همراه شما در شهر شما