‍ طی هفته گذشته با پیدایش فرونشستی به عمق حدود ۸ متر با وسعت زیادی در خیابان شریعتی ۶ در مجاورت منزل مسکونی ایجاد شده که با پیگیری مالک منزل مجاور این فرونشست ، تاکنون جز مسدود نمودن راه و هشدار به مالک منزل جهت تخلیه موقت توسط شهرداری هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. […]

‍ طی هفته گذشته با پیدایش فرونشستی به عمق حدود ۸ متر با وسعت زیادی در خیابان شریعتی ۶ در مجاورت منزل مسکونی ایجاد شده که با پیگیری مالک منزل مجاور این فرونشست ، تاکنون جز مسدود نمودن راه و هشدار به مالک منزل جهت تخلیه موقت توسط شهرداری هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
موضوع بقدری حساس شده است که هرلحظه امکان وقوع حوادث جانی و مالی زیادی بدنبال دارد.
سرپرست شهرداری کاخک در گفتگو با #کاخک_نیوز در خصوص فرونشست زمین در محل مذکور گفت: برابر بازدید و بررسی انجام شده و نظر کارشناسان ، محل فرونشست مسیر انحرافی قنات ملااباد بوده که در گذشته اقدامی در پرکردن آن صورت نگرفته و یا به مرور زمان نشست کرده است ، لذا بنا بر تصمیمات اتخاذ شده و دستورات واصله از مقامات ذیربط بزودی محل مذکور به جهت پیشگیری از هرگونه خطری استحکام بخشی یا بارریزی خواهدشد.
اما کرباسی عضو هیات امناء قنات ملاآباد نیز با اشاره به اینکه محل مذکور از نخهای قنات ملاآباد می باشد گفت: فرونشست منطقه مذکور ناشی از صدور پروانه توسط شهرداری و احداث ساختمان در حریم قنات بوده که این اقدام نباید درگذشته توسط شهرداری صورت میگرفت. وی افزود : شهرداری باید درجهت استحکام بخشی آن بدون زیان به قنات ملاآباد اقدام نماید.
نیازی دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری نیز در پی بازدید از محل مذکور گفت : محل مذکور بسیار خطرآفرین است از این رو فرمانداری از شهرداری‌ کاخک خواسته است تا سریعاً قبل از وقوع هرگونه حادثه ای وضعیت موجود را ایمن سازی نماید.