پیرو اطلاعیه و اخطاریه قبلی، بدینوسیله به استحضار می‌رساند میزان بارندگی۲۴ساعت گذشته سطح شهرستان به این شرح بوده است: گناباد ۲۸.۹(۵سانتیمتر برف) #شهر_کاخک ۳۶(۳۱.۵ سانتیمتر برف ) #سد_کاخک ۳۰.۵(۳۰سانتیمتر برف) گیسور ۲۹.۵(۴سانتیمتر برف) بیمرغ ۲۷.۴(۵سانتیمتر برف) #نجم_آباد ۲۳.۳(۱۰سانتیمتر برف) #زیبد ۳۸(۲۶سانتیمتر برف) عمده بارش‌ها تا ظهر امروز ادامه داشته و از اوایل شب کاهش محسوس […]

پیرو اطلاعیه و اخطاریه قبلی، بدینوسیله به استحضار می‌رساند میزان بارندگی۲۴ساعت گذشته سطح شهرستان به این شرح بوده است:
گناباد ۲۸.۹(۵سانتیمتر برف)
#شهر_کاخک ۳۶(۳۱.۵ سانتیمتر برف )
#سد_کاخک ۳۰.۵(۳۰سانتیمتر برف)
گیسور ۲۹.۵(۴سانتیمتر برف)
بیمرغ ۲۷.۴(۵سانتیمتر برف)
#نجم_آباد ۲۳.۳(۱۰سانتیمتر برف)
#زیبد ۳۸(۲۶سانتیمتر برف)

عمده بارش‌ها تا ظهر امروز ادامه داشته و از اوایل شب کاهش محسوس دما و یخبندان تا پایان هفته پدیده قابل ملاحظه شهرستان خواهد بود./هواشناسی