از دقایقی پیش ماشین آلات اداره راهداری در محور کاخک کریمو شروع به بازگشایی و برف روبی نموده اند ، اما موج مراجعه و تردد تیوپ سواران در این محور بازگشایی مسیر را مختل نموده است و امکان بروز حادثه مشهود است. بخشدار کاخک از فرماندهی انتظامی این بخش خواسته است، تا به جهت جلوگیری […]

از دقایقی پیش ماشین آلات اداره راهداری در محور کاخک کریمو شروع به بازگشایی و برف روبی نموده اند ، اما موج مراجعه و تردد تیوپ سواران در این محور بازگشایی مسیر را مختل نموده است و امکان بروز حادثه مشهود است.
بخشدار کاخک از فرماندهی انتظامی این بخش خواسته است، تا به جهت جلوگیری از اتفاقات جاده ای و عدم اخلال در بازگشایی جاده ،محور فوق موقتاً مسدود گردد.