بخشدار کاخک از دهیاران سطح بخش خواست تانسبت به بکارگیری ماشین آلات بخش خصوصی در جهت برف روبی و بازگشایی مسیر روستاهای سطح بخش و معابر روستای خود اقدام نمایند. مردم روستاهای بخش کاخک از دهیاری و شورای روستای خود بخواهند تا هرچه سریعتر معابر و ورودی روستای خود را بازگشایی نمایند.ضمن آنکه مردم درحد […]

بخشدار کاخک از دهیاران سطح بخش خواست تانسبت به بکارگیری ماشین آلات بخش خصوصی در جهت برف روبی و بازگشایی مسیر روستاهای سطح بخش و معابر روستای خود اقدام نمایند.

مردم روستاهای بخش کاخک از دهیاری و شورای روستای خود بخواهند تا هرچه سریعتر معابر و ورودی روستای خود را بازگشایی نمایند.ضمن آنکه مردم درحد توان خود با مجموعه دهیاری و شورای روستای خود همکاری و مساعدت نمایند.