? شهرداری کاخک با امکانات موجود و بکار گیری ماشین آلات بخش خصوصی از شب گذشته همچنان درحال برف روبی و بازگشایی معابر هستند. ?از ساعات اولیه صبح سرپرست شهرداری شخصاً در سطح شهر حضور دارد و ضمن هماهنگی های لازم مصمم است تا تمام معابر سطح شهر بزودی برف روبی و بازگشایی شود. #کاخک_نیوز […]

? شهرداری کاخک با امکانات موجود و بکار گیری ماشین آلات بخش خصوصی از شب گذشته همچنان درحال برف روبی و بازگشایی معابر هستند.
?از ساعات اولیه صبح سرپرست شهرداری شخصاً در سطح شهر حضور دارد و ضمن هماهنگی های لازم مصمم است تا تمام معابر سطح شهر بزودی برف روبی و بازگشایی شود.

#کاخک_نیوز همراه شما در شهر شما