در پی بارش سنگین برف در بخش کاخک لحظاتی پیش، قربانی فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان گناباد با حضور در شهر کاخک از روند برف روبی و بازگشایی حوزه شهری و روستاهای این بخش قرار گرفت.

در پی بارش سنگین برف در بخش کاخک لحظاتی پیش، قربانی فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان گناباد با حضور در شهر کاخک از روند برف روبی و بازگشایی حوزه شهری و روستاهای این بخش قرار گرفت.