#کاخک_نیوز برابر هماهنگی بعمل آمده بخشداری کاخک با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناباد و فرماندار شهرستان ، بعلت بارش برف و اعلام هواشناسی مبنی بر یخبندان کلیه مدارس ابتدایی پایه اول تا ششم ابتدایی در بخش کاخک فردایکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ تعطیل می باشد. #تکمیلی برابر اعلام بخشدار کاخک کلیه مدارس بخش کاخک در همه […]

#کاخک_نیوز
برابر هماهنگی بعمل آمده بخشداری کاخک با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناباد و فرماندار شهرستان ، بعلت بارش برف و اعلام هواشناسی مبنی بر یخبندان کلیه مدارس ابتدایی پایه اول تا ششم ابتدایی در بخش کاخک فردایکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ تعطیل می باشد.
#تکمیلی
برابر اعلام بخشدار کاخک کلیه مدارس بخش کاخک در همه مقاطع تحصیلی فردا یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ بعلت بارش سنگین برف تعطیل می باشد‌.