یاران چه غریبانه رفتند ازاین خانه… 💠شهادت راه و سرنوشت مردان خداست و چه سرنوشتی بهتر و والاتر از شهادت در راه پروردگار مهربان. 🌹حاج قاسم سلیمانی آن بزرگ مجاهد نستوه میادین جهاد و شهادت، سرانجام ثمره یک عمر تلاش و مجاهدت فی سبیل الله را از پرورگار خود گرفت و حقا که چه شهادتی… […]

یاران چه غریبانه رفتند ازاین خانه…

💠شهادت راه و سرنوشت مردان خداست و چه سرنوشتی بهتر و والاتر از شهادت در راه پروردگار مهربان.

🌹حاج قاسم سلیمانی آن بزرگ مجاهد نستوه میادین جهاد و شهادت، سرانجام ثمره یک عمر تلاش و مجاهدت فی سبیل الله را از پرورگار خود گرفت و حقا که چه شهادتی… شهادت، حق او بود.

🕊حاج قاسم خجسته باد این افتخار، گوارای وجودت این شهادت…🌹

✅شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را محضر آقا امام زمان(عج) و مقام معظم رهبری و مردم ایران تسلیت عرض مینماییم.

ما منتظر و گوش به فرمان دستورفرماندهی کل قوا ولی امر مسلمین،امام خامنه ای هستیم.