#پیگیری_یک_گزارش پس از پیگیری متعدد اصناف و بازاریان مبنی بر رسیدگی به مشکلات مربوط به صنوف و بر اساس مصوبه جلسه شورای اداری بخش کاخک ، جلسه ای در شهریورماه با هدف رسیدگی به امور اصناف در سالن شهرداری کاخک برگزار و پنج نفر از کسبه و بازاریان این شهر با رای سایر اصناف انتخاب […]

#پیگیری_یک_گزارش
پس از پیگیری متعدد اصناف و بازاریان مبنی بر رسیدگی به مشکلات مربوط به صنوف و بر اساس مصوبه جلسه شورای اداری بخش کاخک ، جلسه ای در شهریورماه با هدف رسیدگی به امور اصناف در سالن شهرداری کاخک برگزار و پنج نفر از کسبه و بازاریان این شهر با رای سایر اصناف انتخاب شدند . اما با گذشت ۴ ماه از این موضوع طی دو جلسه برگزارشده در بخشداری و اتاق اصناف تاکنون هیچ گونه تغییر و تحولی صورت نگرفت که این موضوع بشدت مورد انتقاد کسبه و بازاریان قرار گرفت.
مقدم رئیس اتاق اصناف گناباد روز گذشته به خبرنگار کاخک نیوز در خصوص تاخیر در معرفی نماینده اصناف گفت: طبق بررسیهای بعمل آمده از بین پنج نفر منتخب اصناف، آقای سید احمد هاشمی پور مسئول این نمایندگی به کمیسیون نظارت معرفی گردیده اما با توجه به پایان اعتبار و تمدید پروانه صنفی ایشان، با اقدامات انجام شده طی هفته آینده وی رسماً بعنوان نماینده امور اصناف شهر کاخک معرفی و امورات اصناف با همیاری منتخبین به ایشان واگذار خواهد شد.