دقایقی قبل زلزه شهر کاخک را لرزاند. این زمین لرزه در گناباد نیز احساس شده است. ?زمین لرزه‌ای به قدرت ۵.۸ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین مرز استانهای خراسان رضوي و خراسان جنوبي – حوالی سنگان را لرزاند. این زمین لرزه در شهرستان گناباد و بخشهای تابعه و نیز در خراسان جنوبی احساس شده […]

دقایقی قبل زلزه شهر کاخک را لرزاند. این زمین لرزه در گناباد نیز احساس شده است.

?زمین لرزه‌ای به قدرت ۵.۸ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین مرز استانهای خراسان رضوي و خراسان جنوبي – حوالی سنگان را لرزاند.
این زمین لرزه در شهرستان گناباد و بخشهای تابعه و نیز در خراسان جنوبی احساس شده است.
?پس لرزه ها در خواف ادامه دارد.
?فرماندار گناباد از اعلام آمادگی کامل جهت کمک به شهرستان خواف در صورت نیاز خبر داده است.