دقایقی قبل زلزه شهر کاخک را لرزاند. این زمین لرزه در گناباد نیز احساس شده است. 🔻زمین لرزه‌ای به قدرت ۵.۸ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین مرز استانهای خراسان رضوي و خراسان جنوبي – حوالی سنگان را لرزاند. این زمین لرزه در شهرستان گناباد و بخشهای تابعه و نیز در خراسان جنوبی احساس شده […]

دقایقی قبل زلزه شهر کاخک را لرزاند. این زمین لرزه در گناباد نیز احساس شده است.

🔻زمین لرزه‌ای به قدرت ۵.۸ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین مرز استانهای خراسان رضوي و خراسان جنوبي – حوالی سنگان را لرزاند.
این زمین لرزه در شهرستان گناباد و بخشهای تابعه و نیز در خراسان جنوبی احساس شده است.
🔻پس لرزه ها در خواف ادامه دارد.
🔻فرماندار گناباد از اعلام آمادگی کامل جهت کمک به شهرستان خواف در صورت نیاز خبر داده است.