رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد، از اجرای عملیات بازگشایی مسیر سرریز سازه خاکی در حال احداث #رضویه خبر داد. مجتبی محرابی گفت: سازه خاکی با حجم آبگیری 17 هزار و 260 متر مکعب که ساخت آن از اواسط مهر امسال آغاز شد و هم اکنون عملیات خاکی به اتمام رسیده و عملیات اجرای […]

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد، از اجرای عملیات بازگشایی مسیر سرریز سازه خاکی در حال احداث #رضویه خبر داد. مجتبی محرابی گفت: سازه خاکی با حجم آبگیری 17 هزار و 260 متر مکعب که ساخت آن از اواسط مهر امسال آغاز شد و هم اکنون عملیات خاکی به اتمام رسیده و عملیات اجرای سرریز آغاز گردیده است..محرابی با بیان اینکه این سازه‌ با هدف تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش آبدهی قنات‌های پائین دست و کنترل سیل و فرسایش ساخته شده، افزود: برای ساخت این سازه‌ 340 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 1398 در نظر گرفته شده که قرار است تا پایان آذر امسال به بهره برداری برسد.