?جلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری ، حوزه فرعی بخش کاخک صبح امروز با حضور هیات نظارت بر انتخابات این بخش در محل بخشداری برگزار گردید. در این جلسه از بین ۱۴ کاندیدا ۸ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۵ نفر بعنوان اعضای علی […]

?جلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری ، حوزه فرعی بخش کاخک صبح امروز با حضور هیات نظارت بر انتخابات این بخش در محل بخشداری برگزار گردید.
در این جلسه از بین ۱۴ کاندیدا ۸ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۵ نفر بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.