‍ ‍ تصویر این گزارش مربوط به خانه ای بدون امکانات آب ، برق ، گاز و تلفن است که خانواده ای در عین سادگی با کمترین امکانات رفاهی در آن زندگی میکنند ،شاید در نگاه اول فکر کنید این تصویر مربوط به روستایی فاقد امکانات است ، اما این منزل در روستا نیست بلکه […]

‍ ‍ تصویر این گزارش مربوط به خانه ای بدون امکانات آب ، برق ، گاز و تلفن است که خانواده ای در عین سادگی با کمترین امکانات رفاهی در آن زندگی میکنند ،شاید در نگاه اول فکر کنید این تصویر مربوط به روستایی فاقد امکانات است ، اما این منزل در روستا نیست بلکه در شهر کاخک است ، پدر این خانواده با کلی دوندگی و زحمت توانسته برای خانواده خود حداقل سرپناهی بسازد ، هوا رو به سردی رفته و این خانواده با چراغ نفتی خود راگرم میکنند ، از او که سوال میکنم از معیشت خود و خانواده می گوید ، تحت پوشش هیچ ارگان یا نهادی نیست ، مرد خانه کارگری بیش نیست اگر کار نباشد باید بیکار بنشیند ، خانه اش درب ورودی ندارد که با نصب پرده شب را به صبح میرسانند ، فرزند بزرگش را به سختی تامین جهیزیه کرده اما فرزند کوچکش بیمار است و از رنج سرماخوردگی توان رفتن به مدرسه ندارد شاید توان هزینه درمان و دارو را ندارد ، فرزند زیر پتو در حیاط منزل زیرنور آفتاب بسر می برد، هر لحظه مادر حال ناخوش فرزند را جویا می شود ،
از درآمد فعلی که پرسیدم پدر و مادر فعلا برای مردم با قیمت اندک گل زعفران پر میکنند تا شب پدر بتواند نان حلالی را به خانه ببرد ، بیشتر لوازم خانه هنوز در حیاط است ، زیر بار هزینه های ساختمانی و تامین جهیزیه تنها فرزند بزرگش مانده است .
این خانواده مظلوم خیلی دوست دارند زندگی آبرومندانه و آرام بدور از تجملات ، استرس و دغدغه های روزمره داشته را باشند. اما……!!!!

?سخنی با مردم:
صدها فرشته بر آن دست بوسه می زنند
کز کار خلق یک گره بسته وا کند

? حقیراز خیرین عزیزی که تمایل دارند یاری گر این خانواده عزیز باشند درخواست دارم تا درجهت تامین نیازهای اولیه زندگی این خانواده به حجه الاسلام مقیمیان که مطلع زندگی این خانواده هستند مراجعه، یا به مدیر سایت کاخک نیوز درجهت تامین مایحتاج ایشان اطلاع دهند.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

غلامی، کاخک نیوز