مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بدست دانشجویان و دانش آموزان و روز مبارزه با استکبار جهانی روز گذشته با حضور مسئولین، خانواده محترم شهدا ، دانش آموزان و سایر اقشار مختلف مردم در شهر کاخک از محل گلزار شهدای گمنام تا آستان مقدس امامزاده (ع) برگزار شد.

مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بدست دانشجویان و دانش آموزان و روز مبارزه با استکبار جهانی روز گذشته با حضور مسئولین، خانواده محترم شهدا ، دانش آموزان و سایر اقشار مختلف مردم در شهر کاخک از محل گلزار شهدای گمنام تا آستان مقدس امامزاده (ع) برگزار شد.