پیش از شروع مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان ،با حضور مسئولین و دانش اموزان مدارس شهر کاخک مزار شهدای گمنام این شهر غبارروبی و عطرافشانی گردید.

پیش از شروع مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان ،با حضور مسئولین و دانش اموزان مدارس شهر کاخک مزار شهدای گمنام این شهر غبارروبی و عطرافشانی گردید.