?ریختن پرهای گل زعفران در سطح معابر شهر جز ایجاد زحمت برای پاکبانان هیچ فایده ای ندارد. ????? پرهای گل زعفران را هیچ دامی نمیخورد . برخی همشهریان به گمان آنکه دامداران پرهای گل زعفران را برای دامهای خود جمع آوری میکنند آنها را در کنار درختان انباشته میکنند که زیبنده شهر تمیز نیست و […]

?ریختن پرهای گل زعفران در سطح معابر شهر جز ایجاد زحمت برای پاکبانان هیچ فایده ای ندارد.
?????
پرهای گل زعفران را هیچ دامی نمیخورد .
برخی همشهریان به گمان آنکه دامداران پرهای گل زعفران را برای دامهای خود جمع آوری میکنند آنها را در کنار درختان انباشته میکنند که زیبنده شهر تمیز نیست و به مرور باعث پوسیدگی و ایجاد بوی نامطبوع شده و بعضاً دراثر وزش باد پخش میشود.
پس بخاطر حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی محل زندگی خود و کمک به پاکبانان عزیز پرهای گل زعفران را در باکسهای مخصوص زباله بریزید.