?به منظور پاسداشت خدمات ایثارگرانه نیروهای خدوم نیروی انتظامی ، طی مراسمی روز گذشته با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد، امام جمعه و بخشدار کاخک از زحمات فرماندهی انتظامی این بخش تجلیل و قدردانی شد.

?به منظور پاسداشت خدمات ایثارگرانه نیروهای خدوم نیروی انتظامی ، طی مراسمی روز گذشته با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد، امام جمعه و بخشدار کاخک از زحمات فرماندهی انتظامی این بخش تجلیل و قدردانی شد.