? به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا ، به منظور تشویق موتورسواران به استفاده از وسایل ایمنی ، روز گذشته از سوی شهرداری کاخک به تعدادی از موتورسیکلت سواران شهر کاخک در محل فرماندهی انتظامی کاخک کلاه ایمنی اهداء شد.

? به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا ، به منظور تشویق موتورسواران به استفاده از وسایل ایمنی ، روز گذشته از سوی شهرداری کاخک به تعدادی از موتورسیکلت سواران شهر کاخک در محل فرماندهی انتظامی کاخک کلاه ایمنی اهداء شد.