?مرادی بخشدار جدید کاخک در اولین روز کاری خود با حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک دیدار و گفتگو کرد.

?مرادی بخشدار جدید کاخک در اولین روز کاری خود با حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک دیدار و گفتگو کرد.