?حامد قربانی فرماندار گناباد در جلسه تکریم و معارفه بخشدار کاخک : #کاخک_نیوز ?شاخصه اصلی بخش کاخک در حوزه گردشگری است و دراین زمینه باید توجه جدی نمود و حمایت کرد ?درحوزه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر ورود پیدا کند، دولت در بخش سرمایه گذاری حمایت خوبی میکند. ?بخشدار با بکارگیری تمام توان […]

?حامد قربانی فرماندار گناباد در جلسه تکریم و معارفه بخشدار کاخک :
#کاخک_نیوز
?شاخصه اصلی بخش کاخک در حوزه گردشگری است و دراین زمینه باید توجه جدی نمود و حمایت کرد
?درحوزه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر ورود پیدا کند، دولت در بخش سرمایه گذاری حمایت خوبی میکند.
?بخشدار با بکارگیری تمام توان خود با عزم جهادی به مردم بخش با وجود مشکلات و صبوریشان خدمت کند.
?تغییرات مدیریتی موضوعی بدیهی و غیرقابل انکار است،تغییرات وجود دارد،کار جهادی لازمه کار مسئولیت است.
?اقای مرادی سوابق ارزنده ای در دوران خدمت خود داشته اند گرچه طراز خدمتی ایشان بالاست،باتوجه به کارآمدی ایشان در قامت یک فرماندار در سطح بخش کاخک برای مردم خدمت خواهند نمود.مدیران ایشان را حمایت کنند.
?از خدمات آقای سفری در طول یکسال خدمت در سمت بخشدار تشکر می نماییم.
?سیاست توسعه متوازن منطقه را تمام و کمال پیش خواهیم برد.
?زیرساختهای ناحیه صنعتی کاخک آماده است ، راه اندازی کارخانه کاشی هستی را بشدت پیگیری می نماییم. جلسات متعددی گرفته شده ، نماینده شهرستان هم پیگیرهستند.
?دهیاران برای اشتغال روستایی برنامه داشته باشند.