✅ حسین مرادی امروز با حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان بخشدار کاخک معرفی گردید. به گزارش #کاخک_نیوز مرادی در جلسه معارفه خود گفت: بخش کاخک دارای پتانسیل و قابلیت بسیار خوبی در امر گردشگری می باشد و این ظرفیت را با مشارکت مردمی و اتحاد و همدلی با تمام توان مورد توجه قرار خواهم […]

✅ حسین مرادی امروز با حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان بخشدار کاخک معرفی گردید.
به گزارش #کاخک_نیوز مرادی در جلسه معارفه خود گفت: بخش کاخک دارای پتانسیل و قابلیت بسیار خوبی در امر گردشگری می باشد و این ظرفیت را با مشارکت مردمی و اتحاد و همدلی با تمام توان مورد توجه قرار خواهم داد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچگاه در این شهر کار سیاسی انجام نخواهم داد گفت: آنچه مواضع مقام معظم رهبری است خط کاری همه ماست و بایستی از آن فرمانبرداری نموده و قطعا با تلاش همه جانبه از مواضع دولت دفاع خواهم کرد ولی وقت خود را صرف کار سیاسی نخواهم کرد.

?قابل ذکر است مرادی قبل از این،۱۲ سال سابقه خدمت در بخشداری کاخک ، یکسال سرپرست بخشداری کاخک ، بخشدار مرکزی بشرویه ، معاونت و سرپرست فرمانداری بشرویه و معاونت فرمانداری سرایان را در کارنامه خود دارد.