✅ حسین مرادی امروز با حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان بخشدار کاخک معرفی گردید. به گزارش #کاخک_نیوز مرادی در جلسه معارفه خود گفت: بخش کاخک دارای پتانسیل و قابلیت بسیار خوبی در امر گردشگری می باشد و این ظرفیت را با مشارکت مردمی و اتحاد و همدلی با تمام توان مورد توجه قرار خواهم […]

✅ حسین مرادی امروز با حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان بخشدار کاخک معرفی گردید.
به گزارش #کاخک_نیوز مرادی در جلسه معارفه خود گفت: بخش کاخک دارای پتانسیل و قابلیت بسیار خوبی در امر گردشگری می باشد و این ظرفیت را با مشارکت مردمی و اتحاد و همدلی با تمام توان مورد توجه قرار خواهم داد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچگاه در این شهر کار سیاسی انجام نخواهم داد گفت: آنچه مواضع مقام معظم رهبری است خط کاری همه ماست و بایستی از آن فرمانبرداری نموده و قطعا با تلاش همه جانبه از مواضع دولت دفاع خواهم کرد ولی وقت خود را صرف کار سیاسی نخواهم کرد.

🔸قابل ذکر است مرادی قبل از این،۱۲ سال سابقه خدمت در بخشداری کاخک ، یکسال سرپرست بخشداری کاخک ، بخشدار مرکزی بشرویه ، معاونت و سرپرست فرمانداری بشرویه و معاونت فرمانداری سرایان را در کارنامه خود دارد.