دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی
دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی
دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی:

🔸تا پایان سال ۱۴۰۱ همه روستاهای بخش کاخک گازرسانی خواهدشد.

🔸با راه اندازی واحد تولید عرقیات در اردیبهشت سال آینده تحولی در تغییر نوع کشت کشاورزی صورت خواهد گرفت.

🔸برای کاشی هستی بالغ بر ۶۰ جلسه طی ۲۰ ماه گذاشتیم ،امیدواربم کار به نتیجه قطعی برسد.

🔸کد آبخیزداری سیاهکوه با نوع کشت سماق باید احیاء گردد.

🔸مسئولان به تعهدی که دادند عمل نمایند.

🔸بانک کشاورزی کاخک برای ارائه تسهیلات به شرکت پگاه از تسهیلات تبصره ۱۸ اقدام نماید.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز