🔺عیب در کلنگ است یا در کلنگ زنها
🔺عیب در کلنگ است یا در کلنگ زنها

پروژه احداث میدان ورودی ابتدای جاده کاخک به پخش سریالی تبدیل شده که از زمان فرماندار بودن جناب صفایی و دوران نمایندگی جناب بنایی و اکنون نمایندگی جناب صفایی پخش می شود و هر زمانی شاهد تلاش بی وقفه هنرمندان این پروژه هستیم و تاکنون ۲۲۹ جدول نصب شده که ۲۹ جدول بدون استحکام و […]

پروژه احداث میدان ورودی ابتدای جاده کاخک به پخش سریالی تبدیل شده که از زمان فرماندار بودن جناب صفایی و دوران نمایندگی جناب بنایی و اکنون نمایندگی جناب صفایی پخش می شود و هر زمانی شاهد تلاش بی وقفه هنرمندان این پروژه هستیم و تاکنون ۲۲۹ جدول نصب شده که ۲۹ جدول بدون استحکام و نیمه رها و در چند روز گذشته احداث چند سرعت گیر بدون کیفیت و تابلوهایی همچون تابلویی که درعکس مشاهده می شود و دل رهگذران را بدرد می آورد.!!!

امیدواریم که پیگیری مدیران به ثمر برسد و با شروع فصل سرما ادامه احداث پروژه به تاخیر نیافتد هرچند احتمال این اتفاق دور از انتظار نیست .

  • نویسنده : ترابی
  • منبع خبر : کاخک نیوز