سایت همراه اول شهرک جوانان بزودی به بهره برداری می رسد.
سایت همراه اول شهرک جوانان بزودی به بهره برداری می رسد.

🔸مهندس موذن رئیس مرکز مخابرات گناباد از بهره برداری سایت همراه اول شهرک جوانان کاخک تا ۱۵ روز دیگر خبر داد. به گفته وی درحال حاضر اتصال فیبر نوری و تامین برق سایت در حال انجام است . قابل ذکر است با بهره برداری از این سایت مشکل ارتباطی شهرک جوانان و ناحیه صنعتی و […]

🔸مهندس موذن رئیس مرکز مخابرات گناباد از بهره برداری سایت همراه اول شهرک جوانان کاخک تا ۱۵ روز دیگر خبر داد.
به گفته وی درحال حاضر اتصال فیبر نوری و تامین برق سایت در حال انجام است .
قابل ذکر است با بهره برداری از این سایت مشکل ارتباطی شهرک جوانان و ناحیه صنعتی و راه کاخک گناباد و کاخک کلات و همچنین بخشهایی از نقاط کور شرق کاخک رفع خواهدشد.