تا انتخابات…
تا انتخابات…

🔹شنیده ها حکایت از آن دارد که حجه الاسلام شیخ حمید مقیمیان رئیس فعلی شورای شهر کاخک تمایلی برای ثبت نام و عضویت در شورای آینده شهر کاخک ندارد . گویا وی از جوانان با انگیزه و توانمند این شهر خواسته است که در این عرصه مهم جهت توسعه وآبادانی شهر کاخک مشارکت نمایند.

🔹شنیده ها حکایت از آن دارد که حجه الاسلام شیخ حمید مقیمیان رئیس فعلی شورای شهر کاخک
تمایلی برای ثبت نام و عضویت در شورای آینده شهر کاخک ندارد .
گویا وی از جوانان با انگیزه و توانمند این شهر خواسته است که در این عرصه مهم جهت توسعه وآبادانی شهر کاخک مشارکت نمایند.