🔸دکتر عسکری پس از تزریق واکسن ایرانی کرونا: 🔹الحمدلله خیلی خوشحالم، حس افتخار دارم. 🔹این واکسن کاملا ایمن است، ان شالله در مراحل بعدی این موضوع ثابت خواهد شد. 🔹اطمینان دارم اتفاقی نخواهد افتاد، ما در موضوع ساخت واکسن در کشور سابقه طولانی داریم. 🔹این تکنولوژی بسیار ایمن است. ان شاءالله مراحل طی شود و […]

🔸دکتر عسکری پس از تزریق واکسن ایرانی کرونا:

🔹الحمدلله خیلی خوشحالم، حس افتخار دارم.

🔹این واکسن کاملا ایمن است، ان شالله در مراحل بعدی این موضوع ثابت خواهد شد.

🔹اطمینان دارم اتفاقی نخواهد افتاد، ما در موضوع ساخت واکسن در کشور سابقه طولانی داریم.

🔹این تکنولوژی بسیار ایمن است. ان شاءالله مراحل طی شود و مردم بتوانند به زندگی عادی بازگردند . بازگشت مردم به زندگی عادی آرزوی ما است.