🔸صبح امروز بخشدار کاخک باتفاق رئیس کمیته امداد گناباد با حکمتیان مدیرعامل جدید شرکت شیر پگاه دیدار و گفتگو نمودند. 💯حکمتیان مصمم است ظرفیت فراوری شیر در این شرکت را تا ابتدای سال ۱۴۰۰ از ۴۵تن در روز به ۸۰ تن افزایش دهد .

🔸صبح امروز بخشدار کاخک باتفاق رئیس کمیته امداد گناباد با حکمتیان مدیرعامل جدید شرکت شیر پگاه دیدار و گفتگو نمودند.
💯حکمتیان مصمم است ظرفیت فراوری شیر در این شرکت را تا ابتدای سال ۱۴۰۰ از ۴۵تن در روز به ۸۰ تن افزایش دهد .