🔷️ به مناسبت روز پرستار و تقدیر از زحمات پرسنل خط مقدم درمان ،یک دستگاه فشار سنج و یک دستگاه ضد عفونی هوشمند دست به ارزش ۴۰ میلیون ریال توسط خیرین کاخک برای پایگاه اورژانس ۱۱۵ کاخک خریداری و نصب شد. 💠 با اهداء این اقلام ، مسلم شمسی مسئول پایگاه اورژانس کاخک از مساعدت […]

🔷️ به مناسبت روز پرستار و تقدیر از زحمات پرسنل خط مقدم درمان ،یک دستگاه فشار سنج و یک دستگاه ضد عفونی هوشمند دست به ارزش ۴۰ میلیون ریال توسط خیرین کاخک برای پایگاه اورژانس ۱۱۵ کاخک خریداری و نصب شد.
💠 با اهداء این اقلام ، مسلم شمسی مسئول پایگاه اورژانس کاخک از مساعدت دکتر نظر زاده رئیس مرکز بهداشتی و درمانی شهید بهشتی کاخک در جهت جذب مشارکت خیرین و اختصاص اقلام مورد نیاز پایگاه اورژانس تقدیر نمود .