یکی از لوازم محلی مورد نیاز خانواده ها که در گذشته ها بسیار مرسوم بوده و امروزه جایگاه خود را کم و بیش حفظ کرده است ، استفاده از سبدهای دست ساز هنری برخی روستائیان بوده که از گذشته ها تاکنون این میراث ماندگار توسط مردم روستای زیرجان در بخش کاخک حفظ شده است. 🔸اگر […]

یکی از لوازم محلی مورد نیاز خانواده ها که در گذشته ها بسیار مرسوم بوده و امروزه جایگاه خود را کم و بیش حفظ کرده است ، استفاده از سبدهای دست ساز هنری برخی روستائیان بوده که از گذشته ها تاکنون این میراث ماندگار توسط مردم روستای زیرجان در بخش کاخک حفظ شده است.

🔸اگر خواهان استفاده از اینگونه صنایع دستی و سنتی در منزل خود هستید ، در این فصل، سری به روستای زیرجان بزنید و هرگونه سبد سنتی مورد نیاز خود را تهیه کنید ،

🔸این روزها زیرجانی ها سبدهایی جهت حمل و نگهداری میوه، سبد نگهداری خشکبار و پرورش کرم ابریشم ، سبد حمام، سبد خیاطی ، سبد ظروف ، سبد لوازم آرایشی، جا قاشقی ، نان پز همان رفیده ، دمی ، آش انداز ، پیش دستی، آجیل خوری و به قول قدیمی ها سفطغوت تولید و عرضه می کنند. #کاخک_نیوز
🇮🇷 @B_kakhkNews