وزیر دفاع: 🔹شهید فخری زاده، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی کشور و دارای وجهه علمی بالا و سابقه طولانی در نوآوری‌ها بودند. 🔹کارهای ایشان در حوزه دفاعی بزرگ و پرثمر است، ایشان در همین صحنه مبارزه مردم با کرونا و ساخت «کیت تشخیص کرونا» یکی از پیشگامان بودند. 🔹کار دشمن […]

وزیر دفاع:
🔹شهید فخری زاده، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی کشور و دارای وجهه علمی بالا و سابقه طولانی در نوآوری‌ها بودند.

🔹کارهای ایشان در حوزه دفاعی بزرگ و پرثمر است، ایشان در همین صحنه مبارزه مردم با کرونا و ساخت «کیت تشخیص کرونا» یکی از پیشگامان بودند.

🔹کار دشمن روشن است، هرجایی که برای ملت عزیز ایران یک گام موثر و بلند برداشته شود آنجا را هدف قرار می‌دهد.