حسن خندان خیّر و سرمایه گذار دهکده آبی کاخک که بعلت برخی ناملایمات در سیستم اداری چند سالی ادامه پروژه خود را متوقف و قصد ادامه انجام پروژه را نداشت ، دعوت مهندس صفایی نماینده مردم شهرستان را پذیرفت و امروز با چهره ای خوشحال و خندان در کاخک به دیدار نماینده مردم شهرستان آمد […]

حسن خندان خیّر و سرمایه گذار دهکده آبی کاخک که بعلت برخی ناملایمات در سیستم اداری چند سالی ادامه پروژه خود را متوقف و قصد ادامه انجام پروژه را نداشت ، دعوت مهندس صفایی نماینده مردم شهرستان را پذیرفت و امروز با چهره ای خوشحال و خندان در کاخک به دیدار نماینده مردم شهرستان آمد . ایشان با ورود به شهر کاخک در حضور مهندس صفایی نوید ادامه تکمیل پروژه خود را به مسئولین کاخک داد.
خندان علاوه بر ادامه اجرای پروژه سنگین خود و انجام امورات خیر ، تصمیم گرفت تا با همراهی مهندس صفایی نماینده مردم شهرستان و سایر مسئولین خدمات دیگری از جمله طرحهای ماندگار عمرانی، گردشگری و… بدون هیچ گونه تسهیلاتی در منطقه اجرا نماید.
🔹قابل ذکر است طرح احداث مجموعه دهکده آبی این سرمایه گذار با حمایت جدی صفایی در زمان تصدی فرمانداری گناباد استارت خورد ./ #کاخک_نیوز