🔻محتوای این خبر را نه تایید میکنیم و نه رد 👇👇 🔻 دانش‌آموز مدرسه کاخک گناباد که متأسفانه کرونا داشت، با دفترچه یکی از اقوام پذیرش شده بود که این موضوع باعث شد، شبکه بهداشت و درمان نتواند به موقع مدرسه را مطلع کند! 🔹 هر چند این دانش‌آموز از زمان بروز علایم مدرسه را […]

🔻محتوای این خبر را نه تایید میکنیم و نه رد 👇👇

🔻 دانش‌آموز مدرسه کاخک گناباد که متأسفانه کرونا داشت، با دفترچه یکی از اقوام پذیرش شده بود که این موضوع باعث شد، شبکه بهداشت و درمان نتواند به موقع مدرسه را مطلع کند!
🔹 هر چند این دانش‌آموز از زمان بروز علایم مدرسه را ترک کرده و حضور نداشته ولی این اقدام می‌توانست باعث شیوع آلودگی شود.

🔻 اطلاع‌رسانی سریع و دقت لازم در پذیرش بیمار کرونایی کمترین خواسته است./شریعت نامه