🔺توصیه می شود مراسم عزاداری در فضای باز حداکثر به مدت ۲ ساعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود. 🔺هیئات حتی الامکان از توزیع ماسک دریغ ننمایند. 🔺طبخ غذا فقط با شرایط بهداشتی بصورت توزیعی درب منازل مجاز است 🔺توزیع غذا در محل و پهن کردن سفره ممنوع است. 🔺توزیع مواد غذایی خشک بدون […]

🔺توصیه می شود مراسم عزاداری در فضای باز حداکثر به مدت ۲ ساعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود.
🔺هیئات حتی الامکان از توزیع ماسک دریغ ننمایند.
🔺طبخ غذا فقط با شرایط بهداشتی بصورت توزیعی درب منازل مجاز است
🔺توزیع غذا در محل و پهن کردن سفره ممنوع است.
🔺توزیع مواد غذایی خشک بدون تجمع مردم ممانعتی ندارد.
🔺هرگونه پذیرایی در بین مراسم ممنوع است
🔺برپایی موکب و ایستگاه صلواتی ممنوع است.
#کاخک_نیوز